top of page

MINA UTBILDNINGAR

Truckar och maskiner används på många arbetsplatser runt om i Sverige. Förarnas kunskaper och färdigheter har hög prioritet.

Det leder till ökad säkerhet, färre tillbud och olyckor samt lönsam ekonomi. Arbetsmiljöverket ställer krav på ålder, kunskap, färdigheter och tillstånd för dessa typer av motorredskap.

Samtliga mina utbildningar följer dessa krav.

 

Alla mina utbildningar leder efter godkända teoretiska och praktiska provresultat fram till ett utbildningsbevis eller i särskilda fall ett yrkesbevis.

gaffeltruck.png
TRUCK

Utbildning enligt TLP-10 för:

A-låglyftande truckar och ledstaplare.

B- höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar.

C-truckar, till exempel containertruckar och timmertruckar.

D-truckar såsom drag-, flak- och terminaltruckar.

teleskopslastare.png
TELESKOPLASTARE

Teleskoplastare är en maskin som frekvent använs runt om på våra arbetsplatser. Maskinen kombinerar sin kapacitet som hjullastare med att fungera som runtomsvängande kran för en mängd olika typer av arbeten. 

minikran2_edited.png
MINIKRAN

Utbildning för minikran för formell behörighet enligt Arbetsmiljöverkets krav. Utbildningen kombineras i fördel med säkra lyft och lastkoppling som grundförutsättning för kunskaperna om att utföra ett säkert arbete.

gravmaskin.png
GRÄVMASKIN

För att arbeta som förare av grävmaskin krävs i de flesta fall traktorkort eller B-kort. Man ska ha fyllt 18 år och ha godkända och dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. 

Utbildningen ger rätt förutsättningar att agera som förare av hjulburen, bandburen grävmaskin och grävlastare.

fordonsmonteradkran.png
LASTBILSMONTERAD KRAN

Med lastbilsmonterad kran kan man arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna indelas i två kategorier:

Timmerkranar oavsett storlek, och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen.

 

Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och här krävs ytterligare teoretiska och praktiska kunskaper.

sakralyft.png
SÄKRA LYFT / LASTKOPPLING

Behörighetsgivande utbildning enligt Arbetsmiljöverkets krav för personer som i sitt arbeta utför lastkoppling, signalering eller på annat sätt kommer arbetar med lyftoperationer på sin arbetsplats däribland plats/ produktionschef, samordningsansvarig och skyddsombud.

hjullastare.png
HJULLASTARE

Godshantering innebär att lasta, bära och lossa gods. Här används
- skopa
- kranarm
- pallgafflar
- sopvals
- snöslunga.

För att bli anläggningsförare för hjullastare kan man komplettera med en tilläggsutbildning i anläggningskunskap. I utbildningen ingår bland annat studier i ritningsläsning, utsättning, materialkunskap och praktisk kännedom och utförande.

mobilarbetsplats.png
MOBIL ARBETSPLATTSFORM

Enligt Arbetsmiljöverkets krav om sax- och bomlift. Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift, exempelvis saxlift, bomlift och skylift. Kursen är framtagen för förare och övriga personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar med tillhörande lag- och efterlevnadsregler. 

travers2_edited.png
TRAVERS, TELFRAR, LYFTREDSKAP

Utbildningen vänder sig till alla som skall hantera traverskranar, pelarliftar eller telfers i sitt arbete. Utbildningen vänder sig även till dig som är i arbetsledande befattning, samordningsansvarig eller som är skyddsombud.

SKICKA MIG ETT MEDDELANDE
hrl_edited.png
HLR + HJÄRTSTARTARE

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning för vuxna och hur man använder en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. Vi lär oss också att behandla en person med luftvägsstopp.

Tack för ditt meddelande!

Skick meddelande
bottom of page